Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

TERRA SW

TERRA SW COMPLETE - ТОПЛИНСКИ ПУМПИ

TERRA ВОДА-ВОДА и ЗЕМЈА-ВОДА ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ЗА ГРЕЕЊЕ, ЛАДЕЊЕ И САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА 


terra sw complete za webГеотермални топлински пумпи TERRA SW Complete 6/8/10/13/17 kW

Контролирана HGL технологија за максимална удобност на топла вода и долг животен век.

Висок COP  од 6,3 гарантира ниска потрошуивачка на енергија.

Систем за намалување на звукот SRS за нечујно работење.

Navigator контролен систем за оптимизација на потрошувачката.

Истражување, развој и производство во Австрија.

 

 

 

 

 

 

Tопла вода со контролираната HGL ТЕХНОЛОГИЈА

iDM топлинските пумпи ги намалуваат трошоците, бидејќи контролираната HGL технологија овозможува да повеќе од  85%  од енергијата се напојува во грејниот круг на 35°C. Останатиот дел достигнува температура до 62°C, и содржината служи за подготовка на топла вода преку Хигеникот со технологија за свежа вода. Водата се загрева само кога се користи топла вода. Водата во резервоарот е само за греење. Како резултат на тоа, топлата вода е секогаш свежа и се спречува создавањето на микроорганизми како легионела и други бактерии.

 


 

ЛАДЕЊЕ

Освен пасивната функција за заштеда на енергија и ефективната активна функција за ладење со реверзибилната топлинска пумпа, може исто така да се користи функцијата за ладење на системот iDM. Во овој процес, системот го користи враќањето на топла вода и ниските геотермални температури за ладење, додека истовремено врши греење на топла вода или дури и греење на различни грејни круга.

 

 

ЗАШТЕДУВА ТРОШОЦИ СО ДОЛГ РАБОТЕН ВЕК

Природната топлина и енергија ви се достапни на вас бесплатно - придобивка која навистина се исплати. Потенцијално заштедувате до 50% од трошоците за греење во споредба со конвенционалните системи за греење.

 

БЕЗ ЕМИСИИ

Нема саѓи, чад и дрвена прашина кои можат да го нарушат квалитетот на воздухот. Кога работат со еколошка енергија (пр. хидроенергија, фотоволтаици, итн), целиот процес на производство на електрична енергија е целосно ослободен од емисии и CO2-неутрален.

 

 

 

врати се горе