Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Вентилоконвектор FX

Врвен дизајн со одличен изглед. Асинхрон мотор + 3-брзински фабрички поврзан за максимално флексибилнни перформанси. Последна генерација на вентилатор изработен од пластика со мал број на вртежи, статички и динамички балансиран, тивок при работа. Решетки за довод на воздух со дворедно контролирани жалузини за дистрибуција на воздухот во било кој правец: решетките насочени во спротивен правец ќе го зголемат ефектот на индукција, некои затворени решетки ќе ја зголемат брзината на воздушниот проток, насочување на воздушниот проток тангенцијално кон плафонот/ѕидот ќе го зголеми ефектот на Коанда, сите затворени жалузини кога единицата не е во употреба ќе спречи навлегување на прашина и нечистотии.

Високо ефикасен изменувач (бакарни цевки алуминиумски оребрени). Хидрауличните приклучоци се лево или десно (по барање, без дополнителен трошок) + можност за реверзибилност. Каналче за дренажа на кондензат за брзо поврзување со цевката за дренажа за кондензат. Високо ефикасен воздушен филтер, со можност за чистење, поставен на страна за лесно извлекување при одржување. Челични делови со изработени отвори за реализација на многу различни верзии на монтажа.

Цврста компактна единица, со компоненти за монтажа кои ја олеснуваат работата на инсталатерот. Многу можности на регулација.


Произведува Actionclima, Италија  |  ПРЕВЗЕМЕТЕ КАТАЛОГ

 

2.1. fancoil FX VA     2.2. fancoil FX HC    2.3. fancoil FX VC    2.4. fancoil FX CH