Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

DOMEKT

DOMEKT

DOMEKT серијата на клима комори се дизајнирани за вентилација на станбени објекти со површина од 40m² до 250 m².

Две функции во еден DOMEKT уред:

  1. Вентилација на просторијата, односно довод на свеж воздух и отстранување и рекуперација на топлина.
  2. Извлекување на исористениот воздуг од шпорет или тоалет и во исто време одржувајќи баланс на потребниот и отстранетиот воздух

Помагаат да се зачува до 92% од топлината.Клима коморите се комплетно подготвени за инсталација; само PLUG&PLAY. DOMEKT коморите се особено тивки. Компактната и универзална конструкција на клима комората помагаат да се интегрира како сет во кујнискиот мебел. Можно е да се закачат на ѕид, таван, или да се постават на под. Уредите имаат лесна и едноставна монтажа: секоја единица има интегриран систем за контрола и се испорачува со комплетна автоматика. Серијата DOMEKT нуди стандардизиран опсег на апарати со ротационен или плочаст топлински изменувач. Опсегот на перформансите на уредите е од 50 m³/h to 1000 m³/h.

Должејќи се на паметниот дизајни и функционирањето на уредите, овие апарати работат со ниски трошоци. Тие се безбедни, сигурни и издржливи во работењето. Просториите се снабдуваат со филтриран воздух, што е особено препорачливо за лица со алергии.