Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

VERSO

 

Серијата VERSO се состои од две групи: VERSO STANDARD 1000-7000 е стандардизиран асортиман на единици за климатизација на VERSO и  VERSO PRO 10-110 единици кои се дизјанирани да одговараат на одредени професионални проекти.

Апаратите можат да бидат со рекуперација на топлина или само со единица за снабдување со воздух.

VERSO STANDARD единиците се базираат на принципот PLUG&PLAY, секоја единица има интегриран систем за контрола и се испорачува со комплетна автоматика инсталирана внатре во уредот. Протокот на воздух се движи од 1000 m³/h до 8000 m³/h .

 VERSO PRO имаат широки можности за дизајн. Погодни се за внатрешна или надворешна монтажа. Секоја единица има интегриран систем за контрола и се испорачува со комплетна автоматика. Протокот на воздух се движи од 1000 m³/h до 40 000 m³/h.