Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

 ladenje-topli-pumpi
Освежувачко ладење во топлите летни денови.
Во летниот период, исто така, енергија од земјата се користи за да се задржи удобна температура во објектот.

- Пасивно ладење: во просторот за живеење се задржува пријатна температура дури и во топлите летни денови. Температурата од земјата се пренесува директно на подниот или ѕидниот систем за греење. Нема потреба од дополнително инвестирање во системи за климатизација.

- Активно ладење: топлинската пумпа и понатаму останува активна и ја пренесува летната топлина во земјата. На овој начин енергијата се складира за поладните денови. Двојни придобивки за вас: се обезбедувате за во зима додека ладите во  лето, нешто што е сосема неизводливо со конвенционалните системи за греење.

- Системско ладење: во овој процес, ладилниот круг е интегриран во процес на греење на топлинската пумпа. Секоја дисипација на топлина произлегувајќи од климатизацијата може да се искористи за загревање на вода, за греење или за регенерација на земјата.