Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Модули за греење

Модулите за поддршка на греењето се грижат да се испорача од баферот само толку енергија колку што е потребно за секој круг. Заедно со оптималното полнење на баферот во слоеви драматично ја зголемуваат ефикасноста на системот.