Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Модули за стратификација

Високо ефикасна - фреквентно регулирана пумпа, топлински изменувач со голема површина, интелигентна контрола со можност за on - line трансфер на податоците за оптимално функционирање на модулот за слоевито полнење со минимална потрошувачка на електрична енергија