Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

 
Интелигентно обезбедување на топла вода

8

Обезбедувањето на топлата вода е најважната помошна цел во рамките на IDM системската технологија. Неколку компоненти ја играат  својата улога за да се обезбеди свежа и хигиенска вода на права температура во право време.

 

HGL технологијата во топлинската пумпа, технологијата со хигиеничарот со интелигентни, слоевито поделени резервоари, станица за свежа вода надворешно на хигиеничарот и навигаторскиот контролер на топлинската пумпа овозможуваат се да се одвива под  контрола.