Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Како функционира?

Сонцето ја загрева течноста во соларните панели на покривот. Топлината од соларната течност се пренесува до стратификуваниот модул за полнење со што се полни резервниот бафер. Во зависност од енергетските потреби, санитарната топла вода може да се произведува моментално, или централизирано или децентрализирано.
Заедничко решение за осовременување на апликациите е континуирано пред-греење на постоечкиот резервоар за топла вода. COMFORT E XL решенијата можат идеално да се конфигурираат да ги поддржат греењето на просториите и/или загревање на базенот.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ