Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

IDM

IDM производите се повеќе од само топлински пумпи, бафери за складирање на топла вода или соларни колектори.

Во рамките на енергетското семејство, топлинските пумпи работат во поврзаност со производство на топла вода, соларно греење и земјена регенерација.

За оваа причина, ние придаваме големо значење на IDM системската технологија со своите два основни елемента:

- Во комбинација со Хигиеничарот- резервоар како “центар за вода”, за да се обезбеди доволно топлина достапна при потрошувачката.

- Навигатор – систем контролер кој контролира се буквално како што е подесен од страна на корисниците.