Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Заштита од бигор

1.3 Kalkschutz tBWT Заштита од бигор –  природен извор на минерали во вашиот дом

Вода за пиење е добро за нашето здравје, бидејќи тоа содржи растворливи елементи и минерали како калциум и магнезиум. Овие важни минерали се потребни на нашето тело, бидејќи тие овозможуваат енергија за метаболизмот, им помогнаат на коските да се формираат и ја надополнуваат нашата дневна потреба за енергија

Но, минералите, кои се од толку суштинско значење за нашите тела се токму оние кои се одговорни за тврдоста на водата. Јоните на калциум и магнезиум во водата се причината за појава на бигор во цевките, билјерите и тушовите. Трошоците за греење исто така се зголемуваат; 2 mm-дебел слој на бигор на топлинските изменувачи во бојлерите можат да ја зголемат потрошувачката за 20%. Слоевите бигор на внатрешната површина на цевките од водоводот исто така се идеални за размножување на различни видови на бактерии.

 

 

Сигурна заштита од тврда вода.

BWT системите за заштита од бигор, како AQA Nano или AQA Total Energy, го стабилизира калциумот кој што е растворен во водата, додека се задржуваат повеќе корисните минерали. Значи, со само една голтка дневно од нашата вода за пиење, можеме автоматски да апсорбираме скапоцени калциум и магнезиум – витално и пријатно искуство на пиење кое го подобрува нашето здравје.

BWT AQA total технологијата е совршено решение за вашиот проблем со бигорот. Кога се генерираат електричен и напонски пулс, ситни кристали на калциум се формираат при што се стабилизира калциумот кој се раствора во водата. Со тоа, калциумот останува во водата, заедно со минералите, но бидејќи неможе да формира депозити, вашите цевки од водоводот и бојлерите се целосно заштитени од бигор.

Зајакнување го вашето здравје и здравјето на вашето семејство и уживајте во скапоцена вода за пиење од чисти цевки.