Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

BWT AQA nano

•    Ефективна заштита од бигор
•    Минералите остануваат во водата
•    Ниски трошоци, целосно автоматски•    


Економична BWT сигурност

AQA nano е идеална за да обезбеди основна заштита од бигор до 20° dH максимална тврдост на вода и сигурна заштита од формирање на бигор и блокирање на цевките.  . Јасни, чисти цевки исто така ги спречуваат бактериите и микробите, како што е легионелата, да претставуваат непотребен ризик по здравјето ..

Уживање на пиењето на водата на BWT

AQA nano го користи докажаниот, патентиран процес на формирање на нано кристали. Нано кристалите се формираат со електрична струја и напонски импулси и ги стабилизираат калциумовите соедниненија кои се раствараат о водата, при што се задржуваат сите важни минерали, како што се калциумот и магнезиумот.

BWT погодност
Микропроцесорски контролираната електроника му овозможува на системот да работи комплетно автоматски, се што треба вие да направите е да ја промените единицата за заштита од бигор, или кога потрошувачката на вода ќе достигне 110 кубни метри или најдосна на секои 12 месеци. Интегрираниот контролор ќе ве потсети кога ќе треба да ја направите промената, така што можете да се релакирате и да уживате.

Главни карактеристики:

•    Основна заштита од бигор до 20° dH
•    Интегрирана заштитна единица од бигор
•    Електронски контролер (со LED дисплеј)
•    Перформанси на заштита од бигор од  25 l/min
•    Капацитет на кертриџи од 110 кубни метри ± 10 кубни метри или 12 месеци (во зависност од квалитетот на суровата вода)
•    Подготвен за вклучување уред за вградување во ѕид

1.3.1 AQAnano l