Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

BWT AQA total Energy 1500

 

•    Оптимална заштита од бигор и ефективна заштита од корозија
•    Вода за пиење преполна со хранливи материи од материите задржани во водата
•    AQA total Energy 1500 може да третира до 1.5 кубни метри вода за пиење за еден час


BWT AQA total Energy – револуционерна технологија за едноставно добра вода

AQA total Energy обезбедува максимална заштита од бигор и ефективна заштита од корозија за вашиот водовод и за вас, есенцијалнна, вода за пиење богата со минерали.

•    Максимална заштита од бигор

Суштината на AQA total Energy е револуционерната биполарна технологија. Електричната струја и напонските импулси создаваат мали калциумови кристали. Тоа го стабилизира калциумот растворен во водата, со што се спрешува неговото натоложување на цевките, славините, елементите и бојлерите.

•    Ефективна заштита од корозија

AQA total Energy помага за природно формирање на заштитен слој кој го спречува појавувањето наталожувањето на корозија на металниот цевковод.

•    Вода за пиење богата со минерали

AQA total Energy ги задржува сите есенцијални минерали во водата за пиење, како што е магнезиумот. Тоа значи дека добите и високо квалитетна, природна вода, додека вашиот систем е исто така заштитен од бигор и депозити на корозија (во зависност од квалитетот на суровата вода).

AQA total Energy работи комплетно автоматски; само единицата за заштита од бигор треба да се замени најдоцна за 3 години (во зависност од потрошувачката на водата). Со новиот систем за дополнување, замената на кертриџите е едноставна, некомплицирана процедура која е сигурна и целосно хигиенска.

Главни карактеристики:

•    Заштита од бигор и кај топла вода со температури до 80°C и 40° dH  
•    Едноставни за замена кертриџи
•    Номинален притисок: 10 bar
•    Работен притисок: min. 2 bar, max. 10 bar
•    Интегриран електронски контролер
•    DVGW-сертифициран

 

1.3.2 AQAtotal energy1500 l  1.3.2 AQAtotal energy1500 seitlich2 d