Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

BWT AQA total Energy 2500

Оптимална заштита од бигор и ефективна заштита од корозија
Вода за пиење преполна со хранливи материи од материите задржани во водата
Со максимален капацитет од 2.5 кубни метри на третирана вода за пиење,  AQA total Energy 2500 е вашата совршена заштита од скалирање и ‘рѓа.

BWT AQA total Energy – револуционерна технологија за едноставно добра вода

AQA total Energy обезбедува максимална заштита од бигор и ефективна заштита од корозија за вашиот водовод и за вас, есенцијалнна, вода за пиење богата со минерали.

Максимална заштита од бигор

Суштината на AQA total Energy е револуционерната биполарна технологија. Електричната струја и напонските импулси создаваат мали калциумови кристали. Тоа го стабилизира калциумот растворен во водата, со што се спрешува неговото натоложување на цевките, славините, елементите и бојлерите.

Ефективна заштита од корозија

AQA total Energy помага за природно формирање на заштитен слој кој го спречува појавувањето наталожувањето на корозија на металниот цевковод.

Вода за пиење богата со минерали

AQA total Energy ги задржува сите есенцијални минерали во водата за пиење, како што е магнезиумот. Тоа значи дека добите и високо квалитетна, природна вода, додека вашиот систем е исто така заштитен од бигор и депозити на корозија (во зависност од квалитетот на суровата вода).

AQA total Energy работи комплетно автоматски; само единицата за заштита од бигор треба да се замени најдоцна за 3 години (во зависност од потрошувачката на водата). Со новиот систем за дополнување, замената на кертриџите е едноставна, некомплицирана процедура која е сигурна и целосно хигиенска.

Главни карактеристики:

•    Заштита од бигор и кај топла вода со температури до 80°C и 40° dH  
•    Едноставни за замена кертриџи
•    Номинален притисок: 10 bar
•    Работен притисок: min. 2 bar, max. 10 bar
•    Интегриран електронски контролер

DVGW-сертифициран

1.3.3 AQAtotal energy2500 l  1.3.3 AQAtotal energy2500 seitlich2 d