Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Реверзна осмоза

Реверзна осмоза е метод позајмен од природата. Оваа технологија е применета и тестирана во системите за пречистување на вода ширум светот со децении. Процесот на природна осмоза е обратен со реверзната осмоза. Ова значи дека водата преминува преку полупропустлива мембрана при висок притисок.

Молекулите на чиста вода поминуваат низ полупропустиливата мембрана без проблеми поради нивната молекуларна големина. Растворените соли, како што се нитрати сулфати и хлориди заедно со тешки метали, па дури и микроорганизми, како што се бактериите, се пополнети. Протокот на вода под притисок се дели на чиста вода и несакани супстанции (концентрат). Т.н. концентрат се отфрла додека чистата вода се доставува до потребното место.

Разни намени

Предностите на конзистентноста на квалитетот на водата во  реверзната осмоза со висок степен на чистота, постојано наоѓаат нови области на употреба. Водата со ниски температури и ниски загадувачи со најниска спроводливост обезбедува функционална сигурност и најдобри резултати.

- Лаборатории

Преку реверзна осмоза, деминерализираната вода има низа на примени во модерна лабораторија, на пример како растворувач за анализи, за производство на пареа за стерилизатори итн.

- Климатизација

Инкорпорација од тврда вода или биолошки филм доведува до блокирање и неефикасност на опремата за климатизација. Затоа реномирани производители генерално препорачуваат употреба на реверзна осмоза.

 

- Стоматолошки лаборатории и практики

Во стоматолошки лаборатории главните полиња на употреба на вода од реверзна осмоза се во областите на автоклави, стерилизатори, подлошки и руга опрема потребна за општа лабораториска употреба.