Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

BWT E1 HWS

•    Екстремно лесен начин н исклучување на водата
•    Замена на филтерскиот елемент за неколку секунди
•    Едноставно ракување


BWT E1 филтер со едноставна измена – похигиенски, поедноставен и побезбеден од било кога претходно!

Пазарот е преполн со филтри – сите типови на најнови уреди за чување на честички како 'рѓа песок и надвор од домашниот систем. Дизајнот на филтрите во секоја домашна инсталација мора да биде во согласност со релевантните стандарди. Дизајнот на филтерот е, за жал, само половина од проблемот. Една карактеристика е честа кај сите филтри, а тоа е дека кертриџите не се испираат или заменуваат периодично, бидејќи корисниците сметаат дека постапката им е многу комплицирана, со што се јавува голем проблем за хигиената на водата за пиење.

BWT разви уредно решение: BWT филтер со едноставна измена – заштитен филтер со бенефиции за хигиената и иновативна едноставност за употреба. Замената на кертриџот е толку едноставна така што корисникот може да ја изврши задачата за неколку секунди:

- Исклучете го сигурносниот прекинувач, со што автоматски ќе ја исклучите водата.
- Подигнете ја рачката, со што автоматски ќе се ослободи држачот за филтерот.
- Поставете го новиот филтерски кертриџ и затворете ја рачката. ... и тоа е се!!

И сето тоа за помалку од 30 секунди. BWT ги намали ризиците за здравјето кои се предизвикани од конвенционалните филтри преку избеднување на потребата да се ракува со деловите од филтерот кои се во директен контакт со водата! Покрај тоа, додека безбедно и хигиенски се менува кертриџот, E1 спречува истекување на водата и испрскување.

Кога кертриџот ќе треба да се замени ќе бидете потсетени преку LED на филтерот или преку е-маил потсетник.

BWT E1 HWS (домашна станица за вода)
BWT E1 филтерот со едноставна замена се испорачува со регулатор на притисок. Регулаторот е поврзан за течението на филтерот, при што служи и да се намали притисокот на водата и да се прилагоди на саканиот излезен притисок, главно во домашни системи за водоснабдување. Постојан и не премногу висок притисок помага да се задржи состојбата на опремата и апаратите низ целиот домашен систем, овозможува намалување на потрошувачката на вода до 50% и намалување на нивото на бучавост.

Главни карактеристики:

•    Лесна замена на кертриџот – без алати, хаос или прскање
•    Автоматско исклучување вода со една рачка
•    Произведено во согласност со  HACCP стандарди за храна
•    Потсетник за промена на кертриџот преку LED на филтерот или преку потсетник на е маил
•    Вклучен регулатор на притисок

1.1.1 E1 HWS l     1.1.1 E1 Schritt1 d  1.1.1 E1 Schritt2 d     1.1.1 E1 Schritt3 d  1.1.1 E1 Schritt4 d     1.1.1 E1 d