Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Обезбедувањето на вашата благосостојба никогаш не било толку лесно.

idm-navigatorЕдинствен на пазарот. Едноствно го контролира процесот на работа на топлинската пумпа. Навигаторот лежи во срцето на IDM системската технологија. Со примена на навигаторот можете да го контролирате вашиот систем за греење преку вашиот мобилен телефон, таблет PC или лаптоп.

Навигаторот е многу флексибилен. До 6 грејни круга може да се контролира поединечно. Тоа значи шест различни временски програми за греење и шест различни температурни зони во куќата.

IDM NAVIGATOR®  е подготвен за се: без разлика дали сакате да го контролирате вашето греење преку интернет, преку вашиот телефон, вашиот BUS систем или директно на уредот. 

NAVIGATOR-от може да го направи сето тоа, а зема забелешки исто така – во logbook на SD картичка.

NAVIGATOR® може многу едноставно да се користи, исто како сите останати системски техники од ИДМ, подесете го како сакате и тоа е тоа. Крај на сите грижи за греење, обезбедувајќи благосостојба за семејството.

IDM NAVIGATOR®го контролира вашето греење, во зависност од внатрешната и надворешната температура. Насочен е кон IDM системската техника за загревање на свежа вода и HGL. Рентабилно користете греење, ладење и загревање на топла вода во текот на целиот работен век.